Vuurwerkshow in Ten Boer

1 januari 2018 0.45u: namens de gemeente Ten Boer open ik de eerste vuurwerkshow. Het vuurwerk barst los.

GroenLinks krijgt deze eer vanwege haar inzet om vuurwerkoverlast aan te pakken.

De Raad voor de Veiligheid had kort voor het einde van 2017 in haar advies uitgesproken dat gemeentelijke vuurwerkshows een bijdrage zouden kunnen leveren aan de veiligheid in de nieuwjaarsnacht.  Minder dan tien Nederlandse gemeenten gaven hier gehoor aan. Een ervan was de kleinste gemeente van de provincie: Ten Boer.

Via een motie van GroenLinks had de raad gevraagd werd om te onderzoeken of vuurwerkvrije zones in ten Boer  haalbaar zijn. De motie dateert van het einde van 2016. De gemeente concludeerde uit het onderzoek dat het draagvlak voor een vuurwerkvrije zone nog niet groot genoeg was. De raad wilde wel iets aan de overlast doen en maakte geld vrij voor het tweede aspect van de motie: haal een deel van de risico’s weg door een show te organiseren. Gelukkig was de financiële curatele net afgelopen en kon de raad weer eigenstandig besluiten om een professionele show aan de burgers van Ten Boer aan te bieden.

Het resultaten liegen er niet om: Ruim 700 bezoekers zagen een voor liefhebbers adembenemende show. Elders in het dorp was nagenoeg geen vuurwerk meer te zien of te horen. Na afloop liep het dorpshuis vol en liepen de straten leeg. Jongeren hadden de muziek vast op ‘sterk’ gezet en de Nijjaarswensen vlogen om ieders oren. “Het was prachtig!” “Volgend jaar weer!” Schade voor de gemeente deze jaarwisseling: drie verkeersborden. (dat is wel eens anders geweest).

Slechts een resultaat stelt nog onvoldoende voor om zeker te zijn van de effecten van het besluit. Voor de komende twee jaar is ook vastgelegd dat de gemeente samen met dorpsbelangen een professionele show zal organiseren. Mogelijk vergroot deze aanpak het draagvlak voor verdere vermindering van vuurwerkoverlast.