Mattias Gijsbertsen in Ten Boer

Ten Boer gaat experimenteren met de bijstand

Woensdagavond stemde de gemeenteraad van Ten Boer unaniem in met het voorstel om, samen met de gemeente Groningen, een aanvraag te doen om te mogen experimenteren met de bijstandsuitkeringen. De gemeente Groningen heeft toestemming gekregen van het ministerie om met de bijstand te gaan experimenteren en op verzoek van GroenLinks Ten Boer gaat de gemeente Ten Boer hieraan meedoen.

‘We willen graag toe naar een bijstand die ruimte geeft aan mensen om in zichzelf te kunnen investeren’, zegt fractievoorzitter Mirjam Wijnja, ‘De strakke kaders van de huidige bijstand met bijbehorende controle en achterdocht, dat is een weg waarin wij niet geloven. We willen op zoek naar manieren die mensen echt verder helpen en deze experimenten zijn daarvoor een eerste stap.’