Theo de Wit
Theo de Wit

Raadsvergadering 15 februari: bijstand en BES

De vergadering van 15 februari was hoofdzakelijk gewijd aan het agendapunt "bijstand op maat" en aan de statuten van BES.
Een verslag van raadslid Theo de Wit.

De vergadering van 15 februari was hoofdzakelijk gewijd aan het agendapunt "bijstand op maat" en aan de statuten van BES.
Een verslag van raadslid Theo de Wit.

Over het jaarplan van de veiligheidsregio werd, zoals ieder jaar, ingegaan op de aanrijtijden van de brandweer. Op  sommige plaatsen in de gemeente overschrijden ze de norm. Net als bij de behandeling van duit onderwerp eerder, was het antwoord dat aanrijtijden verkleinen een professionele brandweer vereist en extra brandweerkazernes. De meeste veiligheidswinst is te halen uit betere voorlichting en dienstverlening. Het idee van Mirjam om voor weinig kosten een abonnement te nemen op zorg voor goede brandmelders, was dan ook zeer welkom bij de burgemeester.

Aan de bestuursovereenkomst herindeling, een aantal wijzigingen in verordeningen, de leefbaarheidsvisie en het voorstel om geen bedenkingen in te dienen bij het beëindigen van de artikel 12 status van Ten Boer, werden weinig woorden vuil gemaakt. Annie wilde dit  laatste feit toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan en prees iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. De raad was het hiermee eens.

Bijstand op maat.

De raad was in de commissievergadering van 8 februari goed geïnformeerd over een eventueel aansluiten bij het experiment van 'Stad'. Er zullen 3 verschillende 'behandelingen' van bijstandsgerechtigden plaatsvinden:  

1. Mensen, die ontheven worden van de arbeidsplicht,
2. Mensen, die intensieve begeleiding krijgen en
3. Mensen, die een uitgebreidere inkomstenvrijstelling krijgen.
Er wordt geprobeerd (aan de staatssecretaris voorgelegd) om een vierde groep te vormen van mensen, die uit de eerste 3 een keuze kunnen maken. Of. Dat lukt is nog even afwachten. De raad stemde hiermee in. Voor GL is deze samenwerking een belangrijk punt: Mirjam heeft hiervoor meerdere malen gepleit! Zij uitte dan ook haar waardering voor de inzet van het college om dit resultaat te boeken samen met de gemeente Groningen.

Statuten BES

De fractie van de CU vroeg om de behandeling  als meningsvormend te handelen. Een vrij onverwachte verandering, maar er waren vooral vragen over de financiële controle van de stichting.Het gaat om grote subsidies,(zwembad en sporthal), en daarom moet volgens een aantal leden controle door een accountant gebeuren. Ook de vrijheid van het bestuur om statuten te wijzigen zonder tussenkomst van de gemeente viel slecht. Nu zullen de wijzigingen in de statuten eerst in de commissie worden besproken. In maart komt het punt opnieuw besluitvormend op de agenda van de raad. In de wandelgangen werd de mogelijkheid om BES om te vormen tot een vereniging aangekaart. We zullen zien op  de commissievergadering.