Bekijk hier de video van OOGtv

Onderzoek naar verkeerscirculatieplan 2.0

Nog dit jaar begint het gemeentebestuur met een onderzoek naar een verkeerscirculatieplan binnen de ringwegen. Doel van dit plan is een prettiger verblijf- en verkeersklimaat, het terugdringen van autoverkeer de stad in, het terugdringen van sluipverkeer door woonstraten en het stimuleren van lopen, fietsverkeer, OV-gebruik.

Het voorstel voor het verkeerscirculatieplan werd ingediend door GroenLinks raadslid Benni Leemhuis bij de discussie over een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de noodzaak hiervan opnieuw te wegen.