foto: Henk Tammens
foto: Henk Tammens

Gemeente Ten Boer wijst 23 monumenten aan

De gemeente Ten Boer heeft op de valreep een gemeentelijke monumentenlijst vastgesteld. Voor de 23 aangewezen monumenten is een speciaal gemeentelijk monumentenschildje gemaakt dat GroenLinks wethouder Annie Postma deze week samen met de eigenaren aan de gevel heeft geschroefd.

Om ervoor te zorgen dat de dorpen mooi en leefbaar blijven heeft de gemeente ingezet op bescherming van cultuurhistorisch waardevolle panden. Het bewaren van het erfgoed is immers de neerslag van de geschiedenis en daarmee van groot belang voor de identiteit van het gebied. Het maakt de dorpen en het buitengebied aantrekkelijk, herkenbaar en uniek. De monumentenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met Libau, een adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed, en de eigenaren.