Theo de Wit
Theo de Wit

De raadsvergadering van 30 november

GroenLinksraadslid Theo de Wit brengt verslag uit van de raadsvergadering van 30 november jl. De belangrijkste agendapunten waren de toekomst van de Millenniumwerkgroep van Ten Boer en het herindelingsontwerp. Daarnaast waren er nog wat kleinere punten.

1. Millenniumgroep Ten Boer

De meeste aandacht van de raad ging deze maand naar het voortbestaan van de millenniumgroep..  
De millenniumdoelen van de VN zijn opgevolgd door 17 Global Goals for Sustainable Development..
 De millenniumgroep had begin 2016 haar opdracht teruggegeven met het verzoek een nieuwe start met nieuwe doelen mogelijk te maken.
Na een aantal discussierondes lag er nu een opiniërend voorstel. In het voorstel zouden er een paar ‘lastige punten’ kunnen worden opgelost. De raad had eerder aangegeven niet blij te zijn met de adviesfunctie.
In het voorstel is die functie weggelaten.
Maar hoe houdt de groep de relatie met de raad in stand? Financiële ondersteuning blijft maar blijft de ambtelijke ondersteuning gewaarborgd?  
Nu zijn  twee raadsleden lid van de groep, maar een deel van de raad vond dat ongewenst (AB en PvdA). CU, CDA en wij  willen dat voortzetten.
Een aspect wordt raadsbreed ondersteund: Ten Boer  wil Fair Trade – gemeente blijven. Maar of we  ‘Millenniumgemeente’ willen voortzetten onder de naam Global Goals Gemeente (ook een initiatief van de VNG) is niet duidelijk. Het presidium komt met een voorstel dat een volgende keer besluitvormend op de agenda staat.
Wordt vervolgd.

2. Herindelingsontwerp.

De raad stemt in met het indienen van een zienswijze, zoals het college heeft voorgesteld. Raadsbreed wordt een zin toegevoegd waarin staat dat 1 januari 2019 een harde datum voor de samenvoeging moet blijven. De zienswijze versterkt het herindelingsontwerp. De raad stemde in met het voorstel om een zienswijze in te dienen.

3. Controleprotocol voor de Accountant.

Een jaarlijks terugkerend onderwerp, waar geen discussie over is. Als het geen extra geld kost, wil de raad extra aandacht voor het ’Sociaal domein”. (voorgesteld door ons en het CDA). Wij willen weten waarom er geld overblijft bij verschillende onderdelen.

4. Ontwikkelperspectief 2017-2020 GGD

De raad wil geen zienswijze in te dienen, zoals door het college is voorgesteld. Mirjam stelde wel de vraag wie nu eigenlijk de klanten van de GGD zijn: de gemeenten of de hulpvragers. Het lijkt dat  ze meer klantgericht willen worden voor de gemeenten, maar hoe zit het met de klantgerichtheid  naar de zorgvragers?

5. Veiligheidsregio

Het ging vooral over de brandweerzorg. In onze regio  zijn de ‘aanrijtijden’ ver onder het landelijk gemiddelde. Niet  goed, maar erg duur om dat te versnellen. dan zijn er nieuwe kazernes nodig. Na een vurig pleidooi van de burgemeester, kon iedereen instemmen met het beleid om meer aandacht aan preventie te besteden. Zorgen voor rookmelders, het gebruik ervan en vooral zorgen dat mensen, die gevaar lopen, binnen 3 minuten buiten zijn. Door daar budget aan te besteden is de veiligheid meer gebaat dan door een paar minuten eerder ter plekke te zijn. Ook bij  dit dekkingsplan wordt geen zienswijze ingediend.