De raad van 26 oktober: zwembad, scholen, Woldwijk en meer

De raadsvergadering van 26 oktober had een goed gevulde agenda.  Met belangrijke onderwerpen: het scholenprogramma in het kader van de versterkingsoperatie aardbevingen, de verzelfstandiging van zwembad De Blinkerd, Woldwijk, het afvalbeheerplan 2016-2020 en de toekomst van het peuterspeelzaalwerk/kinderopvang. GroenLinksraadslid Theo de Wit brengt verslag uit.

1. Verzelfstandiging van het zwembad ’De Blinkerd’.

Alle fracties hadden lof voor de initiatiefgroep. Een belangrijk stuk werk die de gemeente helpt om een bezuiniging van €100.000,- per jaar te realiseren.
Er werden wel risico’s gesignaleerd, vooral financiële. Een werkelijke oplossing daarvoor wordt aan het bestuur overgelaten. Verder werd de initiatiefgroep overladen met welgemeende adviezen. GroenLinks drong vooral aan op het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en vroeg ook het college de vinger daarbij aan de pols te houden.
De initiatiefnemers roepen Ten Boersters op om een bijdrage te leveren aan het zwembad als vrijwilliger, sponsor, vriend  of wat dan ook. Toen het besluit gevallen was (positief)  kreeg  B&W en de hele raad en T-shirt met de tekst ‘Ik ben vriend van de Blinkerd’.

2. Versterking en herhuisvesting scholen

Het college wil nieuwbouw voor de scholen De Fontein en De Huifkar als ‘twee onder een kap’ school realiseren. Dit zal € 11,- miljoen gaan kosten. Het versterkingsprogramma NAM/CVW moet daar een bijdrage aan leveren, het Rijk en de NCG leveren een bijdrage en daarnaast moet nog voor 2 miljoen aanvullende financiering gevonden worden. Mirjam wees het college erop dat nu al rondzingt dat er gebouwd gaat worden. Ze vraagt om vooral goed met de ouders te communiceren. Zo snel gaat het ook weer niet. De raad stemde in met het voorstel en ook GroenLinks is blij met het voornemen met het college om een mooie, toekomstbestendige school in Ten Boer te realiseren.

3. Kinderopvang

Alle peuters in de gemeente kunnen naar de peuterspeelzaal. Er komt een subsidie per kind, voor hen die niet van de rijksregeling gebruik kunnen maken. Iedereen blij!

4. Windmolens

Niemand in de raad heeft bezwaren tegen het plaatsen van twee kleine windmolens bij een boerderij in Thesinge. Weer een bijdrage aan vermindering van de CO2 uitstoot.

5. Woldwijk en duurzame initiatieven

De 39ha Woldwijk wordt beschikbaar gesteld aan de Coöperatie Woldwijk, om duurzame en maatschappelijk nuttige initiatieven te realiseren. De samenwerkingsovereenkomst en de huurovereenkomst kunnen getekend worden; meer dan een jaar voorbereiding heeft zijn vruchten afgeworpen.GroenLinks wenst de cooperatie succes. Naast het ontwikkelen van initiatieven draagt het project Woldwijk ook bij aan het realiseren van de saneringsbegroting in het kader van de artikel 12-status van Ten Boer.

Een ander belangrijk onderwerp op de agenda is het afvalbeheerplan. Daaraan wordt een apart stukje op deze site gewijd.