Bekijk de vlog van Nienke

Coalitie provincie Groningen is rond

Het nieuwe coalitieprogramma van de provincie Groningen werd maandagochtend gepresenteerd. De titel is Verbinden, versterken, vernieuwen. Het is een ambitieus programma waarin het groene, duurzame en sociale geluid van GroenLinks sterk weerklinkt.

Het nieuwe provinciebestuur wil sociaal, groen en progressief aan de slag en een oplossing voor de vele openstaande en langslepende schadedossiers als gevolg van gaswinning.

De coalitie bestaat uit GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66. Allezes de partijen leveren één gedeputeerde.

Onderhandelingen

Tijdens de coalitie-onderhandelingen zijn alle belangrijke dossiers besproken en is er gekeken naar de financiële middelen die de komende jaren beschikbaar zijn. De insteek is om verbinding met elkaar te zoeken, zowel binnen de politiek als daarbuiten.
De gehele provincie gaat versterkt worden, niet alleen met het Nationaal Programma Groningen, maar ook in de andere delen van de provincie wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de economie, de bereikbaarheid en de werkgelegenheid.
Daarnaast spreekt uit dit coalitieakkoord een hoge ambitie om de energietransitie stevig voort te zetten, de landbouw te verduurzamen en de circulaire economie te stimuleren

Groningen is acht weken na de verkiezingen de eerste eerste provincie die een akkoord heeft bereikt. Bij de Provinciale Statenverkiezingen werd GroenLinks de grootste partij met 6 zetels.

Gedeputeerden

Namens GroenLinks is Nienke Homan voorgedragen als gedeputeerde. Zij krijgt Energietransitie en Regionale Energiestrategie (RES), Klimaat (klimaatadaptatie en -mitigatie), Water, Nationaal Programma Groningen (eerste aanspreekpunt)  en het gebied Zuidoost-Groningen in haar portefeuille. Op deze onderwerpen is de komende jaren veel te doen is en Nienke zal het GroenLInksgeluid stevig laten klinken.

De andere kandidaat-gedeputeerden zijn Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mirjam Wulfse (VVD), Patrick Brouns (CDA) en Fleur, Gräper-van Koolwijk (D66).

Nienke Homan is supertrots: “We moeten verbinden. Er moet erg veel gebeuren en dat willen samen doen. Dit is een sociaal, groen en progressief akkoord en we staan met partijen bij elkaar die oog hebben voor de toekomst van Groningen. En waar we ook heel trots op zijn, is dat er drie kandidaat-gedeputeerden man zijn en drie kandidaat-gedeputeerden vrouw.”

Formateur

GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee begeleide als formateur de formatie nadat informateur Mario Post in april adviseerde dat een coalitie van deze zes partijen de beste keus zou zijn.
Tom van der Lee: “Hier staat een hele trotse formateur. Trots op de onderhandelende partijen die erin zijn geslaagd om acht weken na de verkiezingen een akkoord te sluiten. Dit is het eerste akkoord van Nederland. En dat in een tijd waarin de politieke fragmentatie toeneemt.”

Algemene Ledenvergadering

Het complete coalitieakkoord vind je hier; de portefeuilleverdeling hier. Alle GroenLinksleden uit de provincie Groningen worden van harte uitgenodigd om vrijdag 24 mei om 20.00 uur op Het GroenLinks Pand het coalitieakkoord te bespreken.