Mirjam Isidora
Mirjam Isidora

Begroting 2017: duurzaamheid en burgerparticipatie

Bij de laatste artikel 12-begroting van Ten Boer besteedde fractievoorzitter Mirjam Wijnja in haar woordvoering aandacht aan duurzaamheid en klimaatvluchtelingen en aan burgerparticipatie. Ook Ten Boer werd natuurlijk het afgelopen jaar geconfronteerd met de vele vluchtelingen die naar Europa kwamen. Het college en de raad wilden een bijdrage leveren aan de opvang, maar op de valreep bleek dat niet meer nodig. Toch is het een thema dat beslist terug zal komen. Al was het alleen maar omdat de klimaatverandering tot meer vluchtelingen leidt.

Bij de laatste artikel 12-begroting van Ten Boer besteedde fractievoorzitter Mirjam Wijnja in haar woordvoering aandacht aan duurzaamheid en klimaatvluchtelingen en aan burgerparticipatie. Ook Ten Boer werd natuurlijk het afgelopen jaar geconfronteerd met de vele vluchtelingen die naar Europa kwamen. Het college en de raad wilden een bijdrage leveren aan de opvang, maar op de valreep bleek dat niet meer nodig. Toch is het een thema dat beslist terug zal komen. Al was het alleen maar omdat de klimaatverandering tot meer vluchtelingen leidt.

Naast duurzaamheid was burgerparticipatie haar tweede thema. In de gemeente Groningen wordt steeds meer geexperimenteerd met nieuwe vormen van democratie. De GroenLinksfractie zou graag zien dat de gemeente Ten Boer daarin meegenomen wordt, zodat ook onze inwoners alvast mee kunnen experimenteren. Het college zegde toe hier werk van te gaan maken.