Mirjam Isidora

Mirjam Wijnja

Fractievoorzitter

Mirjam Wijnja is fractievoorzitter van de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Ten Boer.

Portefeuille(s)

In de raad houdt Mirjam zich bezig met:

  • de decentralisaties (jeugdzorg, WMO/AWBZ, Participatiewet)
  • cultuur
  • sport
  • recreatie en toerisme
  • openbare orde en veiligheid
  • onderwijs
  • welzijn