Mirjam Isidora

Mirjam Wijnja

Fractievoorzitter Ten Boer

Mirjam Wijnja is fractievoorzitter van de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Ten Boer.

Portefeuille(s)

In de raad houdt Mirjam zich bezig met:

  • de decentralisaties (jeugdzorg, WMO/AWBZ, Participatiewet)
  • cultuur
  • sport
  • recreatie en toerisme
  • openbare orde en veiligheid
  • onderwijs
  • welzijn