Annie Postma

Annie Postma

Wethouder Ten Boer

Portefeuille(s)

Annie houdt zich als wethouder bezig met:

  • Financien
  • Ruimtelijke Ordening
  • Economische Zaken
  • Duurzaamheid
  • Cultuur
  • Toerisme en Recreatie