Afdeling

GroenLinks afdeling Groningen is met bijna 1000 leden één van de grootste afdelingen in het land. De afdeling in de huidige vorm is een samenvoeging van de afdelingen Groningen-stad, Haren en Ten Boer. Deze samenvoeging heeft plaatsgevonden op 1 juli 2017.

Wil jij op de hoogte blijven van de activiteiten van de afdeling? Meld je dan hier aan voor de lokale nieuwsbrief.

Per gemeente zijn er fractieleden en wethouders. In de stad Groningen hebben we drie wethouders en elf fractieleden. De afdeling kent een 8-koppig bestuur. Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen en een Campagneteam.

GroenLinks Groningen beschikt over een eigen pand in het hart van de stad.

GroenLinkse jongeren strijden voor hun idealen via de onafhankelijke jongerenorganisatie DWARS. Groningen kent een actieve en groeiende afdeling die continue op zoek is naar nieuwe leden. Klik hier voor de website van DWARS Groningen.

Eén van de manieren waarmee we meningsvorming stimuleren, is het organiseren van discussieavonden, zoals het Politiek Café. Voorstellen tot wijziging van beleid die hier uitkomen, worden voorgelegd aan de ledenvergadering als hoogste orgaan van de afdeling. Zo’n vier keer per jaar organiseert het bestuur een ALV (Algemene Ledenvergadering). Daar kunnen de leden zich uitspreken over het beleid en de standpunten van GroenLinks.

Ook op landelijk niveau laten we graag onze stem horen. Dit kan bijvoorbeeld via het indienen van een motie op het congres. Daarom organiseren we vooraf aan het congres een amendementenavond waarop we ons voorbereiden op het congres.

Al onze evenementen worden aangekondigd in de agenda.

Linda en Mirjam

GroenLinks Ten Boer is in oktober 2010 opgericht. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 haalden we 2 zetels van de 13 die in Ten Boer beschikbaar zijn. Het resultaat van de collegeonderhandelingen was een college van GroenLinks, CDA en PvdA. GroenLinks en CDA leveren een wethouder. De PvdA verleent gedoogsteun.
Raadsleden zijn: Mirjam Wijnja uit Ten Boer en Theo de Wit uit Thesinge.
Annie Postma uit Groningen is wethouder namens GroenLinks.


De afdeling telt ruim 20 leden, waarvan de meeste actief deelnemen aan activiteiten zoals denktankbijeenkomsten en verkiezingscampagnes.

Het bestuur bestaat uit:
Jan Borkent, voorzitter:: borkentjan@hotmail.com
Hans Hoogesteger, secretaris: jj.hoogesteger@ziggo.nl
Harry Morselt, penningmeester: harrymorselt@gmail.com 
Camille Scheepens, algemeen bestuurslid, webmaster: c.scheepens@gmail.com