Afdeling

Linda en Mirjam

GroenLinks Ten Boer is in oktober 2010 opgericht. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 haalden we 2 zetels van de 13 die in Ten Boer beschikbaar zijn. Het resultaat van de collegeonderhandelingen was een college van GroenLinks, CDA en PvdA. GroenLinks en CDA leveren een wethouder. De PvdA verleent gedoogsteun.
Raadsleden zijn: Mirjam Wijnja uit Ten Boer en Theo de Wit uit Thesinge.
Annie Postma uit Groningen is wethouder namens GroenLinks.


De afdeling telt ruim 20 leden, waarvan de meeste actief deelnemen aan activiteiten zoals denktankbijeenkomsten en verkiezingscampagnes.

Het bestuur bestaat uit:
Jan Borkent, voorzitter:: borkentjan@hotmail.com
Hans Hoogesteger, secretaris: jj.hoogesteger@ziggo.nl
Harry Morselt, penningmeester: harrymorselt@gmail.com 
Camille Scheepens, algemeen bestuurslid, webmaster: c.scheepens@gmail.com